info@etnobarometer.nl Phone: +31 10 340 00 30

Peilingen

ROTTERDAM, JULI 2018

ONDERWERP: RESULTATEN MENINGSPEILING ONDER MAROKKAANSE NEDERLANDERS NAAR AANLEIDING VAN DE PRTOTESTBEWEGING IN HET RIFGEBIED

AANLEIDING

De Rif is een gebied in het noorden van Marokko. Naar schatting komt ongeveer 70% van Marokkaanse NederLanders daar vandaan. Het gebied kenmerkt zieh door een eigen taaL, cultuur en geschiedenis. De Rif heeft bovendien een beladen relatie met het centrale gezag in Rabat. In tijden van spanningen en conflicten met de autoriteiten treedt deze geschiedenis op de voorgrond. Het gevoel van uitsluiting en achterstelling leven eveneens breed onder (een deel van) de Riffijnen. De regio kent weinig basisvoorzieningen, hoge werkloosheidcijfers en grote migratiegolven naar West-Europese landen.

Met de dood van visverkoper Mohsin Fikri op 28 Oktober 2016, de dynamiek van de protestbeweging Hirak en de daaropvolgende harde lijn van de autoriteiten (arrestaties, veroordelingen, verbod demonstraties ect.) is het sindsdien onrustig in de Rif. Deze onrust heeft ook impact op veel Marokkaanse Nederlanders vanwege de verbondenheid met de regio.

In dit kader zijn de media benieuwd naar de ervaringen van Marokkaanse Nederlanders:

  1. ) In hoeverre zijn Riffijnse Nederlanders betrokken bij het activisme in de Rif? Leeft het onder hen? Zijn zij het eens met de eisen van de activisten? Nemen zij hier ook deel aan Rif-activisme?
  2. ) Hoe denken zij over een zomervakantie naar Marokko? Gaan zij dit jaar? Gaan zij normaal gesproken? Wat is er anders voor hen dit jaar? Worden vakantieplannen en/of -voorbereidingen aangepast?

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder Marokkaanse Nederlanders. Het onderzoek is aselectief gehouden. Hiervoor is gebruik gemaakt van het panel van de EtnoBarometer, aangevuld met face-to-face gesprekken op plaatsen waar veel Marokkanen wonen.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in juLi 2018 voor aanvang van de zomervakantie.

Het hele rapport is als pdf download aan de linkerzijde.

 

Translate »