info@etnobarometer.nl Phone: +31 10 340 00 30

Peilingen

ROTTERDAM, 15 JANUARI 2017

ONDERWERP: SEKSUELE INTIMIDATIE VAN MIGRANTENVROUWEN.

7 OP DE 10 MIGRANTENVROUWEN GEEFT AAN SEKSUEEL GEINTIMIDEERD TE ZIJN GEWEEST!

Dit blijkt uit een onderzoek dat in december 2017 gehouden is door onderzoeksbureau de Etnobarometer on 1534 migrantenvrouwen. De Etnobarometer heeft een enquête opgesteld met ervaringen van migranten vrouwen over dit onderwerp. Middels het onderzoek wil de Etnobarometer een eerste indicatie hebben van hoe groot dit probleem is in de migranten gemeenschap in Nederland en vervolgens willen zij met deze informatie awareness creëren bij media, politie, welzijnsinstellingen, overheden om het probleem bespreekbaar te maken en ongewenst gedrag aan te pakken.

HIERONDER EEN OPSOMMING VAN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

  • Zeven op de tien migrantenvrouwen geeft aan recentelijk ongewenst seksueel geïntimideerd te zijn geweest.
  • 7% van de migrantenvrouwen gaf aan ooit gedwongen is geweest tot ongewenste geslachtsgemeenschap of seksueel (oraal) contact.
  • Drie op de tien migrantenvrouwen is seksueel geïntimideerd door een collega of werkgever op het werk.
  • Eveneens drie op de tien vrouwen is seksueel geïntimideerd door een bekende of familielid
  • Zes op de tien migrantenvrouwen geeft aan dat seksuele intimidatie een taboe-onderwerp is binnen het gezin.
  • 95% van de respondenten doet geen aangifte van seksuele intimidatie.

Het hele rapport is als pdf download aan de linkerzijde.

 

Translate »