Aanmelden voor deelname aan het Etnopanel

Emailadres
Geslacht
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Wat is uw burgerlijke staat op dit moment?
Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?
Uit welk land komt uw familie oorspronkelijk?
Als u kijkt naar uw werk of uw dagelijkse activiteit,
welke situatie is dan het meest op u van toepassing?
Heeft u een religieuze overtuiging?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?